Despre Noi

Cine suntem?

Club Sportiv Nautic Banat este o asociaţie cu personalitate juridică, neguvernamentală şi non-profit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile ţării.

Scopul principal al Clubului Sportiv Nautic Banat este de a organiza concursuri și evenimente sportive nautice fără caracter oficial și găsirea mijloacelor legale realizării acestui scop.

De asemenea un alt scop al Clubului Sportiv Nautic Banat este de a depista, pregăti şi promova tinere talente pentru sportul de performanţă în sporturi nautice, în conformitate cu cerinţele reglementărilor şi strategiilor elaborate de Ministrul Tineretului şi Sportului, Federaţia Română de Kaiac-Canoe având la bază şi reglementările şi strategiile Direcţiei pentru Sport a Judeţului Timis, în condiţiile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului (69/2000) şi a Regulamentului de punere în aplicare a Legii 69/2000.

Un alt scop al Clubului Sportiv Nautic Banat este acela de a promova sporturile nautice în rândurile amatorilor și organizarea de evenimente cultural-sportive, fără caracter oficial, locale, naționale și internaționale.

Următorul scop este acela de a-i educa și apropia de natură pe amatorii și iubitorii acestor sporturi în spiritul ecologic de conservare a naturii, prin organizarea de tabere, excursii, drumeții, expediții.

Obiectivele noastre

În atingerea scopului Clubul Sportiv Nautic Banat îşi propune următoarele obiective:

 1. Întocmirea unor programe strategice pentru a asigura participarea liberă a oricărei persoane, fără discriminare la practicarea sporturilor nautice pentru sănătate, educaţie şi recreere.
 2. Organizarea unor campanii de informare şi promovare a importanţei şi rezultatele ce pot fi obţinute prin practicarea sporturilor nautice.
 3. Elaborarea şi aplicarea de programe proprii, urmând menţinerea şi valorificarea tradiţiilor locale în ramura sportivă respectivă.
 4. Organizarea de centre de documentare, expoziții, puncte de informare și promovare a sporturilor nautice.
 5. Elaborarea, producerea şi difuzarea de materiale documentare, pliante, broşuri, producţii audio-video, publicarea acestora prin mass-media, arătând astfel cât mai clar obiectul de activitate al Clubului Sportiv Nautic Banat;
 6. Asigurarea unor acţiuni permanente de selecţie în vederea depistării celor mai valoroase elemente pentru (ramura de sport de performanţă), sprijinirea promovarea stimularea și premierea tinerelor talente.
 7. Prin tehnicienii existenţi, asigurarea unei pregătiri moderne în consens cu direcţiile stabilite de Federaţia Română de Kaiac-Canoe, în vederea obţinerii obiectivelor propuse.
 8. Organizarea de cursuri, conferinte si strategii de pregătire a tehnicienilor, antrenorilor, instructurilor de sporturi nautice, parteneriate cu specialisti din tară si străinătate.
 9. Îmbunătăţirea sub toate formele a bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor la nivel optim şi în condiţii de maximă securitate.
 10. Organizarea unor festivaluri, spectacole, competiţii, întreceri polisportive, fără caracter oficial (Regate si Memoriale) cu parteneri (echipe) locale, nationale și internaționale.
 11. Realizarea obiectivelor cu scop material de sprijinire si coordonare a activitătilor cu caracter cultural sportiv si disponibilitatea stabilirii unor legături în acest domeniu cu organizatii de acelasi profil din tară si străinătate.
 12. Constituirea unor echipe valoroase de sportivi, pentru înscrierea şi participarea cu acestea în calendarul competitional judeţean, naţional şi internaţional.
 13. Organizarea întrecerilor polisportive fără caracter oficial de: natație, ciclism, atletism, patinaj.
 14. Demonstratii si spectacole nautice, parada ambarcatiunilor, fără caracter oficial.
 15. Concursuri de kaiac-canoe, canotaj, ciclism, atletism, patinaj, yachting.
 16. Promovează spiritul de fair-play, previne actele de violenţă în rândul sportivilor, a publicului spectator, în locurile de desfăşurare a concursurilor şi în afara acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2009 şi a ordinului ANS nr. 269/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, reproduse mai jos (art.6) care fac parte integrantă din statut.
 17. Disciplinele sportive pe care prezentul club doreşte să le promoveze sunt : kaiac canoe, canotaj, natație, ciclism, atletism.

CS Nautic Banat promovează lupta împotriva medicamentaţiei interzise, informează corect despre efectele nocive asupra organismului în cazul anabolizantelor, a drogurilor, a susţinătoarelor de efort interzise etc, precum şi sancţiunile ce se aplică celor care încalcă legislaţia în domeniu.